Zalecenia dotyczące posadowienia budynku w strefie występowania szkód górniczych:

  • dozbrojenie stropu za pomocą zbrojenia przypodporowego w kierunku równoległym jak i również prostopadłym o min. średnicy ØR6 kotwione bezpośrednio w wieńcu
  • dodatkowo należy zastosować pętle z prętów stalowych na końcach każdej belki stropowej
  • zbrojenie w kierunku prostopadłym rozmieszczone nie rzadziej niż co 30 cm
  • zastosować stal o wysokiej wytrzymałości oraz wysokiej ciągliwości
  • min. 50 mm warstwy nadbetonu
  • użycie siatki zgrzewanej zatopionej w nadbetonie Ø6 o oczku 150 x 150 mm
  • klasa betonu min. B25

System stropowy GRANORD spełnia wszystkie kryteria normowe w celu zastosowania na terenach szkód górniczych. Każdy strop powinien być wykonany zgodnie z powyższą dokumentacją techniczną.

Dodatkowo, aby zapewnić odpowiednią sztywność budynku należy dokonać odpowiednich obliczeń na okoliczności występowania szkód górniczych (fundamenty, wieńce).

 
 
  l Aktualności l O firmie l Produkty l  
 
 
 
 
  GRANORD Sp. z o.o., Kuziennicza 4, 59-400 Jawor
Copyright Granord 2011, Producent | systemy stropowe Granord | belki stropowe | pustaki stropowe | filigrany | prefabrykaty